Heder til krigsseilere fra Larvik.

 

To fra Sjømannshjemmet i Stavern hedra på Frigjøringsdagen med den russiske Usjakov-medaljen.

 

De to krigsseilerne Ingvald Wahl og Trygve Laheim Johansen ble på en høytidelig seremoni 8. mai tildelt den prestisjefylte Usjakov – medaljen for sin innsats på Murmanskkonvoiene under den andre verdenskrig. Hedersbevisene ble overrakt av Ministerråd og fungerende ambassadør Svetlana Ozhegova sammen med førstesekretær Maxim Koloss fra Den Russiske Ambassaden i Norge. Til stedet var også Ordfører i Larvik Rune Høiseth som hadde med seg blomster og gratulasjoner til de to krigsseilerne.

 

Usjakov-medaljen er en svært prestisjefylt orden og var undertegnet av President V. Putin. Medaljen tildeles kun fire norske statsborgere. To av dem altså bosatt på Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern, Larvik kommune. Leif Baumann bosatt i Sandefjord er den tredje.

 

 

 

Murmanskkonvoiene var skipskonvoier med forsyninger til daværende Sovjetunionen i åra 1941 til 1945. Omtalt som den andre verdenskrigs mest dramatiske operasjoner. Båtene, som hovedsakelig var amerikanske, men også fra Norge og andre allierte nasjoner, seilte til Murmansk og Arkhangelsk.

 

Spesielt i vintermånedene ble skipene utsatt for tyske fly og ubåtangrep fra baser i Norge. Dette førte til store tap. Sjøl om mannskapet kunne overleve torpedering og flyangrep, frøs de raskt i hjel i det iskalde polarvannet.

 

Murmanskkonvoiene bidro til at Sovjetunionen fikk fire millioner tonn krigsmateriell, forsyninger av helt avgjørende betydning for utfallet av krigen mot nazistene. 104 handelsskip ble senka og mellom tusen og femtenhundre sjøfolk omkom.

 

 

6846 foto olav nordheim

Ordfører Rune Høiseth overrekker blomster til Ingvald Wahl.

6866 foto olav nordheim

 De to krigsseilerne sittende foran fra venstre: Trygve Laheim Johansen 94 år og Ingvald Wahl 97 år. Bak fra venstre står førstesekretær Maxim Koloss, ministerråd og fungerende ambassadør Svetlana Ozhegova, ordfører Rune Høiseth og bestyrer på Sjømannshjemmet Kari Solem.

8884 foto olav nordheim

Trygve Laheim Johansen har fått noen hederstegn tidligere også.

6887 foto olav nordheim

 Ingvald Wahl sammen med sin kone gjennom 70 år.

 

 

 

Foto og tekst: Olav Nordheim.